Cele stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia

Zgodnie z statutem naszego stowarzyszenia naszymi celami są:

  • 1. Planowanie i organizowanie życia sportowego sołectwa justynów i sąsiednich sołectw ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
  • 2. Szerzenie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie członków i sympatyków klubu do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych na terenie sołectwa i poza jego terenem.
  • 4. Organizowanie imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną i współzawodnictwo.
  • 5. Organizowanie imprez turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem poznania własnego regionu, jego tradycji oraz propagowania ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka. Inne działania mające na celu propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.
Ostatni mecz
Biuletyn
Jeśli chciałbyś otrzymywać informacje na temat naszego klubu, pozostaw maila.